هاست حرفه ای

برای سفارش این سرویس، می بایست ابتدا با بخش فروش هماهنگی های لازم صورت گیرد.

امکانات 10GB 15MB 20MB 25GB 30GB 35GB 40GB 45GB
پهنای باند 100GB 150GB 200GB 250GB 300GB 350GB 400GB 450GB
کنترل پنل
cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel
پارک دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
POP3 E-Mail نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
FTP Account نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پشتیبانی بله بله بله بله بله بله بله بله
ساب دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
PHP بله بله بله بله بله بله بله بله
MySQL بله بله بله بله بله بله بله بله
Antivirus بله بله بله بله بله بله بله بله
قیمت (تومان) 160,000 220,000 280,000 340,000 400,000 460,000 520,000 580,000
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش


+ هزینه هر یک گیگابایت پهنای باند اضافه 3000 تومان سالیانه می باشد.

دسترسی کاربر