شماره حساب ها

فهرستی از شماره حساب هایی که می توانید برای افزایش اعتبار و پرداخت سفارش خود از آنها استفاده نمایید...
 

شماره حساب ها

اگر کارت بانکی عضو شتاب دارید، می توانید به صورت آنلاین پرداخت وجه کنید! « اینجا کلیک کنید »

 

شماره حساب هایی که می توانید ، هزینه های مورد نظر خود را واریز نمایید:

حساب های زیر به نام «عبدالحسن قاسمی» می باشند.


بانک ملی ایران
شماره حساب 0304346585004
شماره کارت 6037991828943625
شماره شبا IR500170000000304346585004
بانک ملت
شماره حساب 3220670003
شماره کارت 6104337977407178
شماره شبا IR960120010000003220670003
بانک اقتصاد نوین
شماره حساب 152180024699461
شماره کارت 6274121156619983
شماره شبا IR610550152180002469946001
بانک صادرات ایران
شماره حساب 0325862413005
شماره کارت 6037691521974287
شماره شبا IR330190000000325862413005
بانک پارسیان
شماره حساب 0300568994005
شماره کارت 6221061071962965
شماره شبا IR680540205570030568994005
بانک ملت (حساب شرکت)
شماره حساب
(به نام شرکت نوآوران ارتباطات یکضرب)
4154910003
شماره حساب
(به نام شرکت نوآوران ارتباطات یکضرب)
4944064942
بانک اقتصاد نوین (حساب شرکت)
شماره حساب
(به نام شرکت نوآوران ارتباطات یکضرب)
1521238313561


توجه: شماره فیش پرداختی خود را برای ما ارسال فرمایید.

دسترسی کاربر