نمایندگی هاست، نمایندگی هاست لینوکس، نمایندگی هاست ویندوز

با استفاده از سرویس های نمایندگی هاست ویندوز و لینوکس شرکت یکضرب می توانید سایت های خود و یا مشتریان خود را میزبانی کرده و مدیریت کامل سایت ها را در دست بگیرید...
 

نمایندگی هاست لینوکس و ویندوز

لیست بسته ها و تعرفه های نمایندگی هاست لینوکس به همراه کنترل پنل قدرتمند DirectAdmin به شرح زیر می باشد.

Linux
LR1
LR3 LR4 LR5 LR6 LR7
فضا
2 گیگابایت 5 گیگابایت 10 گیگابایت 15 گیگابایت 20 گیگابایت 30 گیگابایت
پهنای باند
40 گیگابایت 100 گیگابایت 200 گیگابایت 300 گیگابایت 400 گیگابایت 600 گیگابایت
DirectAdmin بله بله بله بله بله بله
تعداد سایت
40
100 200 300 400 600
MySQL
بله بله بله بله بله بله
امکانات نامحدود
بله بله بله بله بله بله
قیمت ماهیانه
25,000
35,000
45,000
55,000
70,000
100,000
قیمت سالیانه
250,000
350,000
450,000
550,000
700,000
1,000,000
لیست بسته ها و تعرفه های نمایندگی هاست ویندوز به همراه کنترل پنل قدرتمند WebSitePanel به شرح زیر می باشد.

Win 2008
WR2
WR5 WR10 WR15 WR20 WR30
فضا
2 گیگابایت 5 گیگابایت 10 گیگابایت 15 گیگابایت 20 گیگابایت 30 گیگابایت
پهنای باند
40 گیگابایت 100 گیگابایت 200 گیگابایت 300 گیگابایت 400 گیگابایت 600 گیگابایت
WSP
بله بله بله بله بله بله
تعداد سایت
40
100 200 300 400 600
MS SQL
6 15 30 45 60 90
امکانات نامحدود
بله بله بله بله بله بله
قیمت ماهیانه
35,000
50,000
65,000
85,000
115,000
160,000
قیمت سالیانه
350,000
500,000
650,000
850,000
1,150,000
1,600,000دسترسی کاربر