افزایش قیمت برخی سرویس ها

با توجه به افزایش بی رویه نرخ ارز هزینه ثبت، تمدید و انتقال برخی از سرویس ها نظیر دامنه های بین المللی افزایش یافت. جهت مشاهده قیمت های به روز شده، لطفاً به صفحه سرویس مربوطه مراجعه فرمایید.

شرکت یکضرب همواره تلاش کرده است که کمترین قیمت ممکن را جهت سرویس های قابل ارائه برای مشتریان فراهم کند.

91/7/8
پیروز باشید.
شرکت نوآوران ارتباطات یکضرب

دسترسی کاربر