پرسش های متداول

» مدت زمان اعتبار قیمت های ارائه شده برای خدمات چه میزان است؟
با توجه به وابستگی خدمات ارائه شده شرکت به نرخ ارز بازار، لذا به نسبت تغییر محسوس نرخ ارز، قیمت های خدمات شرکت نیز می تواند تغییر کند. البته سیاست شرکت بر حداکثر ثبات قیمت های موجود و درصورت محیا بودن شرایط، کاهش قیمت است. چنانچه اکثر قیمت ها بمدت یکسال ثابت بوده اند.

 

 

Need experienced Iranian professionals

سفارش آنلاین طراحی سایت

لطفاً فرم را با دقت پر نمایید، پس از بررسی با شما تماس خواهیم گرفت.

نام و نام خانوادگی:

*

شماره تماس:

*

آدرس ایمیل:

*

آدرس سایت (اختیاری):

نوع سفارش:

سایت مشابه مدنظر شما:

بودجه مورد نظر شما:

تومان

توضیحات: