ثبت دامنه، ثبت دامین، ثبت دومین، ثبت Domain

شرکت یکضرب نماینده بزرگترین مراکز ثبت دامنه ملی و بین المللی است و دامنه های بین المللی شما را در مرکز ثبت Directi و دامنه های ملی شما را در مرکز IRNIC به ثبت می رساند...
 

ثبت دامنه، ثبت دامین، ثبت دومین، ثبت Domain

شرکت یکضرب نماینده بزرگترین مراکز ثبت دامنه ملی و بین المللی است و دامنه های بین المللی شما را در مرکز ثبت Directi و دامنه های ملی شما را در مرکز IRNIC به ثبت می رساند. از طریق فرم زیر آزاد بودن دامنه جهت ثبت را بررسی نمایید...

 

 

پسوند دوره قیمت (تومان)
com.
یک سال 40,000
ir.
یک سال 6,000
ir.
پنج سال 17,500
net.
یک سال 40,000
org.
یک سال 41,000
info.
یک سال 40,000
biz.
یک سال 41,000
in.
یک سال 41,000

دسترسی کاربر